Відновлювана енергетика в аграрному виробництві

Анотація
Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації систем відновлюваної енергетики в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур, використання вітрової та сонячної енергії, а також низькотемпературних джерела тепла.
Опис
Рекомендовано Вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 7 від 30 березня 2018 р.) як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування
Ключові слова
відновлювальна енергетика
Бібліографічний опис
Відновлювана енергетика в аграрному виробництві : навчальний посібник / О. В. Скидан [та ін.] ; За ред.: О. В. Скидана, Г. А. Голуба. - Житомир-К. : Вид-во ЖНАЕУ, 2018. - 320 с.