Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

Навчальний посібник містить основи наукових знань із дисципліни «Теорія та історія соціального виховання» і складений відповідно до програми. У навчальному посібнику розкривається предмет і завдання курсу, висвітлюється розвиток соціального виховання в зарубіжних країнах від найдавніших часів до сьогодення. На основі формаційного і цивілізаційного підходів детально аналізується розвиток соціально-педагогічних ідей та еволюція організованих форм виховання в егалітарному суспільстві в доісторичні часи, епоху Стародавнього Сходу, в добу Античності, Середньовіччя, Відродження і Реформації, Нового і Новітнього часу. Матеріали з кожної теми містять завдання для самоперевірки здобутих знань. Навчальний посібник призначений для науково-педагогічних, педагогічних працівників, студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться історією соціального виховання.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №10 від27.05.2015 р.)

Ключові слова

соціальна педагогіка, історія соціального виховання, історія

Бібліографічний опис

Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах : навчальний посібник / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 238 с.