Машини та обладнання для рослинництва

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто лабораторні роботи з вивчення конструкцій машин для рослинництва, проведено аналіз їх робочих органів, описано процес взаємодії робочого органа з матеріалом і навколишнім середовищем, проведено аналіз механізмів привода робочих органів. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія» та інженерів сільськогосподарського виробництва

Опис

Рекомендовано до друку рішенням Вченої Ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №3 від 26 жовтня 2022 р.)

Ключові слова

машини для рослинництва, обладнання для рослинництва, сільськогосподарські машини, рослинництво

Бібліографічний опис

Машини та обладнання для рослинництва : навчальний посібник з виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Д. Г. Войтюк [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2022. - 388 с.