Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі поглиблено наукову сутність, класифікацію інновацій та інвестицій, визначено особливості управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано методичні підходи щодо вдосконалення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільсько-господарських підприємств. Систематизовано ключові фактори управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств, що є визначальними при визначені потенційних можливостей забезпечення результативності їх функціонування. Визначено напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Розроблено пропозиції, щодо формування механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі поєднання підходів та принципів управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, що впроваджуються через функції та інструментарій їх реалізації, спрямовані покращення організаційних і економічних умов управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств

Опис

The dissertation is to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (according to the types of economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The dissertation depths theoretical, methodological and practical principles of agricultural enterprises innovation and investment potential forming system. It expose and clarify the concept of "management innovation and investment activity" term, which, unlike the existing interpretations, reveals innovation and investment activities based on positions of integrated Ukrainian legislative and regulatory elements, as well as on strategy development, innovation in agricultural production and finalized by the product consumption. The work systematize agricultural enterprises innovation and investment activities key factors, which are crucial in determining the potential impact on their functioning assurance. It determines key elements of agricultural enterprises strategic directions economic development. The dissertation work develops proposals concerning agricultural enterprises innovation and investment activities formation mechanism, through a combination of innovation and investment activities, approaches and principles, which are described through functions and tools for their implementation, towards improving institutional and economic environment of innovational and investment activities of agricultural enterprises

Ключові слова

управління, сільськогосподарські підприємства, інновації, інвестиції, потенціал, інноваційно-інвестиційна діяльність, результативність

Бібліографічний опис

Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. М. Зоргач ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с

Зібрання