Довідник «Вступ до фаху»: довідник для студентів спеціальності 101 «Екологія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавництво НУБіП України

Анотація

Довідник для студентів спеціальності 101 «Екологія» включає нормативно-правові документи природоохоронної діяльності, історію становлення екології в Світі та Україні, понятійнй апарат у сфері екології та системи органів державного управління екологічною політикою України, що сприятиме засвоєнню знань щодо виконання професійних функцій еколога, а також обґрунтуванню екологічних ситуацій та проблем.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

екологія

Бібліографічний опис

Довідник «Вступ до фаху»: довідник для студентів спеціальності 101 «Екологія» / Н. А. Макаренко, В. П. Строкаль, Ю. В. Рибалко. - К. : Видавництво НУБіП України, 2018. - 485 с.