Технічне діагностування гідроприводу мобільних сільськогосподарських машин

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику наведено навчально-методичний матеріал з основ технічного діагностування гідроприводу мобільних сільськогосподарських машин, наведено синтез гідравлічних систем сучасної сільськогосподарської техніки, розкрито загальну інформацію по діагностичних приладах Parker та Parker serviceman plus. Для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія», 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» вищих навчальних закладів України

Опис

Рекомендовано до друку навчальний посібник вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України від 26 лютого 2020 року прокотол № 7.

Ключові слова

гідропривод, сільськогосподарські машини, мобільні сільськогосподарські машини

Бібліографічний опис

Технічне діагностування гідроприводу мобільних сільськогосподарських машин : навчальний посібник / О. В. Надточій, Л. Л. Тітова, І. Л. Роговський. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 427 с.