Картоплярство

Анотація

У навчальному посібнику в популярній формі викладено відомості про походження картоплі, її розповсюдження в Україні, висвітлені питання будови рослини, відношення до ґрунтово-кліматичних умов, особливості росту і розвитку, дана характеристика сучасних сортів. Багато уваги приділено селекційним технологіям створення нових сортів картоплі, технології вирощування культури, системі удобрення і захисту рослин, вказані дозволені до використання хімічні препарати для боротьби з хворобами, шкідниками і бур’янами. Висвітлено питання особливостей насінництва і прискореного розмноження картоплі, виробництва її у літньому садінні і двоурожайній культурі та в умовах зрошення, застосування механізації виробничих процесів. Наведений обсяг матеріалу в навчальному посібнику розрахований для студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та інших чия діяльність тією чи іншою мірою стосується культури картоплі та слугуватиме набуттю теоретичних знань та практичних навичок в галузі картоплярства.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і прородокористування України

Ключові слова

картопля, картоплярство, овочівництво

Бібліографічний опис

Картоплярство : навчальний посібник / І. О. Федосій [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський, 2022. - 382 с. - ISBN 978-617-8184-50-6