Розвиток фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії обґрунтовані теоретико-методологічні засади формування фінансово- кредитної системи аграрного сектору економіки України, зокрема проаналізовані сучасні підходи до визначення сутності та завдань фінансово-кредитної системи з погляду вітчизняної та західної науки, представлено концепції побудови фінансово-кредитної системи та підходи до оцінювання ефективності її функціонування. Проаналізовано фінансовий стан та існуючі моделі фінансування аграрного сектору економіки України як у цілому, так і у розрізі окремих груп підприємств. З використанням міжнародних індикаторів здійснено комплексний аналіз державної фінансової підтримки сільського господарства, при цьому особливу увагу приділено механізмам державної кредитної підтримки агробізнесу. Проведено оцінювання ефективності фінансового посередництва в аграрному секторі економіки та його впливу на розвиток агробізнесу, а також ролі фінансових ринків у фінансуванні підприємств аграрного сектору. Визначено напрями формування ефективної структури фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України. Запропонована модель галузевого кредитного портфелю як інструмент вирішення проблеми кредитного раціонування для сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано пропозиції щодо впровадження схеми гарантування кредиту та розвитку системи мікрокредитування для малих і середніх підприємств аграрного сектору. Розрахована на економістів, фінансистів, а також наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради НУБіП України, протокол № 7 від 23.12.2015 року

Ключові слова

фінанси АПК, фінансово-кредитна система, аграрний сектор економіки, економіка

Бібліографічний опис

Розвиток фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України : монографія / О. О. Олійник, В. В. Адаменко, Л. М. Олійник. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 410 с.

Зібрання