Патологія Fraxinus excelsior L. у лісових насадженнях Західного Поділля України : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
У монографії представлено результати досліджень негативних абіотичних і біотичних чинників у патології Fraxinus excelsior у лісових насадженнях Західного Поділля України. Наведено симптоматику патологій вегетативних і генеративних органів Fraxinus excelsior, з’ясовано видове різноманіття шкодочинної ентомофауни, патогенної міко- та мікрофлори. Показано, що патологія корелює з лісівничо-таксаційними показниками деревостанів у поєднанні з метеорологічними чинниками, зокрема з індексом вологозабезпеченості. Вивчено патогенні, анатомо-морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості бактерій – збудників бактеріозів Fraxinus excelsior. Встановлено, що найпоширенішою і найшкодочиннішою компонентою патогенної мікробіоти F. excelsior є Pseudomonas syringae pv. savastanoi (Smith 1908) – збудник туберкульозу. Досліджено антагоністичні властивості ізольованих міко- та мікроорганізмів у контексті їхньої системної взаємодії. Акцентується увага на перспективності використання біопрепаратів, зокрема на базі Bacillus sp., у боротьбі з бактеріозами лісових деревних рослин. Монографія призначена для науковців.
Опис
Рекомендовано до опублікування Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 23.09. 2020 року)
Ключові слова
патологія, ліс, Fraxinus excelsior L., Поділля України
Бібліографічний опис
Патологія Fraxinus excelsior L. у лісових насадженнях Західного Поділля України : монографія / І. М. Кульбанська, А. Ф. Гойчук ; За ред. А. Ф. Гойчука. - К. : НУБіП України, 2020. - 167 с.
Зібрання