Міжнародний бізнес

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник «Міжнародний бізнес» складено у відповідності до робочої програми курсу. Передбачено системне, логічне пояснення закономірностей та об’єктивних засад становлення і розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища міжнародного бізнесу на початку ХХІ ст. Особливу увагу приділено питанням інтернаціоналізації виробництва, глобалізації та сучасним тенденціям розвитку багатонаціональних корпорацій, а також стратегіям та організації діяльності міжнародних компаній. Теоретично-структурований матеріал гармонійно доповнений практичними завданнями-кейсами, що має забезпечити високий інтерес до вивчення навчального курсу. Для студентів вищих навчальних закладів. Також може бути корисний для викладачів, наукових працівників, аспірантів, керівників різних рівнів ієрархії міжнародних компаній, державних службовців та тих, хто цікавиться сучасними проблемами міжнародного бізнесу

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №5 від «23» листопада 2016 р.)

Ключові слова

міжнародний бізнес

Бібліографічний опис

Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2016. - 240 с.