Основи ветеринарної вірусології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» та сприяє засвоєнню знань студентів в умовах зростання вимог до підготовки, а також перепідготовки фахівців ветеринарної медицини. За допомогою даного посібника читач може поглибити свої знання як з теоретичної так і практичної значущості, а саме формування уявлення про взаємодію вірусів та клітин тропних тканин, патогенез вірусних інфекцій, а також вивчення впливу на віруси в умовах господарства і клініки. В посібнику розглядається детальна класифікація вірусів, їх основні властивості, генетика та еволюція, значну увагу зосереджено перспективам розвитку сучасної лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 23 листопада 2022 р.)

Ключові слова

ветеринарія, вірусологія, ветеринарна вірусологія

Бібліографічний опис

Основи ветеринарної вірусології : навчальний посібник / М. Л. Радзиховський, О. В. Дишкант. - 2-е вид., допов. і перероб. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 180 с.