Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств України : 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України присвячується

Анотація
монографії розглянуто теоретико-методологічні основи формування і оцінки фінансово-економічного механізму ефективного функціонування аграрних підприємств. В роботі здійснено оцінку існуючого фінансово-економічного механізму для аграрних підприємств в цілому і за окремими його складовими. Визначено перспективні напрями державного регулювання аграрної економіки на перспективу та розроблена модель фінансово-економічного механізму ефективного функціонування аграрних підприємств на середньострокову перспективу, який би не був занадто дорогим для бюджету, не був занадто складним в управлінні, але був би ефективним і дозволяв змінювати його конструкцію, коли того вимагають підписані державою міжнародні угоди Монографія розрахована на наукових співробітників, викладачів, студентів ВНЗ, фахівців аграрної галузі і всіх тих, хто цікавиться проблемами створення ефективних механізмів.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22. листопада 2017р)
Ключові слова
фінансово-економічний механізм
Бібліографічний опис
Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств України : 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України присвячується / Л. М. Худолій [та ін.] ; За ред. Л. М. Худолій. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 267 с.
Зібрання