Основи біорізноманіття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У підручнику викладено основні теоретичні відомості про базові концепції вивчення біорізноманіття, його класифікації, методи оцінки та збереження. Вказані основні загрози та проблеми сьогодення пов’язані зі збідненням біорізноманіття. Підручник спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і багатства, аналізу первинної інформації та ін. Для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників біологічних, екологічних та аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біології, біотехнології і екології та охорони навколишнього середовища

Опис

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 26 жовтня 2022 року)

Ключові слова

біорізноманіття, біотехнології, біоінженерія

Бібліографічний опис

Основи біорізноманіття : підручник для підготовки студентів зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. Л. Кляченко, М. М. Лісовий, О. Ю. Кваско. - , 2022. - 300 с.