Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики)

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації узагальнено результати досліджень: поширення на пасіках в Україні збудників ноземозу медоносних бджіл – внутрішньоклітинних облігатних паразитів Nosema ceranae і Nosema apis; науково обґрунтованих методів профілактики. Встановлено, що Nosema ceranae присутня в більшості проаналізованих проб бджіл, відібраних із сімей, хворих на ноземоз, і за поширенням переважає Nosema apis у більшості областей України, що відносяться до різних природнокліматичних зон. Порівняно вплив зараження бджіл різними дозами спор Nosema apis і Nosema ceranae (5×102–5×107 спор/бджолу) на динаміку їх відмирання. Досліджено за лабораторних умов вплив біологічно активних речовин тваринного походження в різних концентраціях (0,1 %; 0,5; 1 %), зокрема гомогенату гусениць воскової молі Galleria mellonella L. і личинок трутнів медоносних бджіл Apis mellifera L., та рослинного походження (комплексного рослинного препарату КАС-81 (0,35 %) і його складових – витяжок з бруньок сосни Pinus sylvestris L. (0,0175 %) і полину гіркого Artemisia absinthium L. (0,3325 %) порівняно з найбільш поширеними препаратами на основі антибіотиків (Нозематом і Фумагілін-Б, дозування згідно інструкцій виробників) на динаміку відмирання бджіл за ноземозу. Ефективність досліджуваних речовин перевірено на бджолиних сім’ях з природним інвазійним фоном

Опис

The dissertation thesis for the scientific degree of the Candidate of Veterinary Science, specialty 16.00.11 «Parasitology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation thesis summarizes the results of investigation of the distribution of Nosema ceranae and Nosema apis ‒ obligate intracellular parasites of the honey bees in the apiaries in Ukraine, scientifically based prevention methods. It was established that Nosema ceranae is present in most of the analyzed samples of bees, selected from bee families affected by Nosema disease, and prevails over Nosema apis in the most regions, which belong to different natural climatic Ukrainian zones. A comparative analysis of the influence of doses of the invasion of spores Nosema apis and Nosema ceranae (5×102‒5×107 spores per bee) on the dynamics of their extinction was conducted. Influence of biologically active substances of animal origin in different concentrations (0.1 %; 0.5; 1 %) (homogenate of the waxworm Galleria mellonella L. and drone honey bee larvae Apis mellifera L.) and plant origin (complex plant preparation KAS-81 (0.35 %) and its components ‒ pine bud extract Pinus sylvestris L. (0.0175 %) and the wormwood Artemisia absinthium L. (0.3325 %), compared to the most common antibiotics against Nosema spp. (Nosemat and Fumagilin-B, dosage according to the manufacturer's instructions), on the dynamics of bee extinction at Nosema disease was investigated in laboratory conditions. The efficiency of the investigated substances has been verified on bee families with a natural invasive background

Ключові слова

ноземоз, бджоли, Nosema apis, Nosema ceranae, поширення, біологічно активні речовини, профілактика

Бібліографічний опис

Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики): автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.11 "Паразитологія" / Г.В. Односум ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с

Зібрання