Наукові та практичні основи використання інбридингу у м’ясному скотарстві

Анотація

У монографії систематизовано дані власні і із джерел літератури щодо використання інбридингу у спеціалізованому м’ясному скотарстві. Розкрито значення його для створення порід великої рогатої худоби та їх структурних одиниць. Охарактеризовано особливості геномного інбридингу. Запропоновано методи зниження інбредної депресії за використання інтер’єру та екстер’єру. Призначена, як додаткова література для підготовки студентів, аспірантів і докторантів під час освоєння дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Опис

Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

скотарство, імбриндинг, cattle breeding, Viehzucht, beeindruckend, imbrinding

Бібліографічний опис

Носевич, Дмитро Костянтинович. Наукові та практичні основи використання інбридингу у м’ясному скотарстві : монографія / Д.К. Носевич, О.П. Крук, А.М. Угнівенко, О.І. Колісник. - К. : ЦП "Компринт", 2023. - 171 с. - ISBN 978-617-8282-62-2

Зібрання