Моделювання та прогнозування стану довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У підручнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розгля- нуті процеси переносу забруднювачів у повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі «грунт – рослина» та в організмах сільськогосподарських тварин. Наведені оцінки дозових навантажень при наявності радіоактивного забруднення. Окремі розділи присвячені дослідженню метаболічних процеси в екобіосистемах та методиці статистичної обробки даних, що отримані експериментальним шляхом.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

довкілля, стан довкілля, екологія

Бібліографічний опис

Моделювання та прогнозування стану довкілля : підручник для студентів вищих закладів освіти ОС «Бакалавр» за спеціальністю 101 – Екологія / І. І. Ясковець [та ін.]. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП України, 2018. - 563 с.