Переливання крові у тварин. Організація банку крові

Анотація

У монографії розглядаються питання переливання еритроцитарної маси за лікування анемій різного генезу. Наведено результати наукових досліджень щодо ефективності використання компонентної гемотрансфузії для лікування важкохворих тварин; особливостей відбору, центрифугування, зберігання препаратів крові для організації діяльності ветеринарних банків крові; узагальнення знань та інформації щодо особливостей донорства та процесу переливання компонентів крові у різних видів тварин.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

ветеринарія, кров, переливання крові, банк крові, гемотрансфузія, veterinary medicine, blood, blood transfusion, blood bank, hemotransfusion, Veterinärmedizin, Blut, Bluttransfusion, Blutbank, Bluttransfusion

Бібліографічний опис

Переливання крові у тварин. Організація банку крові : монографія / М. О. Малюк [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. - 130 с. - ISBN 978-617-8351-31-1

Зібрання