Конспект декоративних фітоавтохтонів України : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

У виданні вперше у більш-менш повному обсязі означено видовий склад (2982 види) декоративних рослин природної флори України, які подано у контексті їхнього аутфітосозологічного значення й поширення у межах окремих фізико-географічних провінцій та гірських країн України. Для кожного виду рослин за сучасними фітонімічними зразками наводяться українська та латинська назви, приналежність його до родини, класу і відділу рослинного світу. Також складено алфавітні покажчики назв видів рослин та їхніх родин. Видання розраховане на флористів, квітникарів, фітоаранжувальників, фітодизайнерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів відповідних фахів вищих навчальних закладів, а також широкого кола аматорів декоративних рослин. In the publication in more or less full the species composition (2,982 species) of ornamental plants of natural flora of Ukraine is defined for the first time. They are presented in the context of their outphytosozologycal value and their spread within certain physiographic provinces and mountainous countries of Ukraine. For each plant species the Ukrainian and Latin names, their belonging to family, class and division of plant world are given using modern phytonymic samples. Also, alphabetic indexers of species names and their families are compiled. The publication is intended for florists, arrangers, phytodesigners, teaching staff and students of relevant specialties of higher educational institutions, as well as a wide range of amateurs of ornamental plants.

Опис

Рекомендовано до друку як монографію вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22 листопада 2017 року)

Ключові слова

декоративні рослини

Бібліографічний опис

Конспект декоративних фітоавтохтонів України : монографія / С.Ю. Попович, А.С. Власенко, О.В. Вакаренко. - К. : КОМПРИНТ, 2018. - 267 с.

Зібрання