Відтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку грунту і удобрення в зернопросапній сівозміні Правобережного Лісостепу України

dc.contributor.authorПанченко, Олександр Борисович
dc.date.accessioned2016-06-13T10:50:56Z
dc.date.available2016-06-13T10:50:56Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionThesis for a candidate degree in agricultural sciences on specialty 06.01.01 – General Agriculture. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Theoretical and practical bases and recommendations of the using of the different deep tillage in a specialized grain cultivation and short crop rotation are proved. The annual fertilization of 8 tons of manure + N58P80K80 on a hectare of the arable soil for 10 years of studies (2004–2014) provided a stabilization of agronomically valuable aggregates in the plow layer of typical black soil only in differentiated and a shallow cultivation. In subsurface cultivation during two crop rotations the structural density of arable soil, compared to the control one, significantly increased. The shallow cultivation appeared to be the most effective system of primary tillage in controlling potential weed-infested crop rotation and the least effective one was the subsurface cultivation. The highest activity of invertase, urease, dehydrogenase and polyphenol oxidase of typical black topsoil was due to the shallow cultivation and in the subsurface cultivation we could observe an increase in the phosphatase, peroxidase and catalase level. The indicators of biochemical processes in the soil point out to the favorable conditions for soil formation in the shallow cultivation and the negative effect of the subsurface one. Influenced by the systematic introduction of physiologically acidic fertilizer forms there is an increase of hydrolytic acidity of soil, reducing the acidity exchange, the amount of absorbed bases and a base saturation level, especially in the subsurface cultivation. The annual application of 4 tons of manure + N26P44P44 in the 1ha rotation contributes to the stabilization of humus content in the plow layer of typical black soil only in the shallow cultivation, and its extended reproduction was discovered with a fertilizer at a rate of 12 t/ha manure + N83P116K116 kg / ha. The productivity of a crop rotation does not significantly differ in the subsurface, differentiated and shallow cultivation. The subsurface cultivation causes a significant decrease in it. The highest economic and energy efficiency in the shallow cultivation system was observed during the crop rotation using a disc harrow with the application of 8 tons per hectare of manure + N58P80K80.uk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Обґрунтовані теоретичні і практичні основи та рекомендації щодо використання різноглибинних обробітків ґрунту у спеціалізованій зерно-просапній короткоротаційній сівозміні. Щорічне внесення на гектар ріллі сівозміни 8 т гною +N58P80K80 за 10 років досліджень (2004–2014 рр.)забезпечило стабілізацію вмісту агрономічно цінних агрегатів в орному шарі лише за диференційованого і мілкого обробітків. За безполицевого обробітку впродовж двох ротацій сівозміни щільність будови орного шару ґрунту порівняно з контролем істотно збільшилась. Найбільш ефективним основним обробітком в контролюванні потенційної і актуальної забур’яненості сівозміни виявився мілкий, найменш ефективним – безполицевий. Найвища активність інвертази, уреази, дегідрогенази і поліфенолоксидази орного шару за мілкого обробітку, а фосфатази, пероксидази і каталази – за плоскорізного. Показники біохімічних процесів у ґрунті вказують на сприятливі умови ґрунтоутворення за його мілкого обробітку і негативний вплив – за безполицевого. Під впливом систематичного внесення фізіологічно кислих форм мінеральних добрив спостерігається підвищення гідролітичної кислотності ґрунту, зменшення обмінної кислотності, суми поглинутих основ і ступеня насиченості основами, особливо за безполицевого обробітку. Щорічне внесення на 1 га сівозміни 4 т гною + N26P44P44 сприяє стабілізації вмісту гумусу в орному шарі лише за мілкого обробітку, а розширене його відтворення виявлене за норми добрив 12 т/га гною + N83P116K116. Продуктивність сівозміни істотно не відрізняється за полицевого, диференційованого і мілкого обробітків. Плоскорізне розпушування суттєво зменшує її. Найвища економічна і енергетична ефективність встановлена за мілкого обробітку ґрунту в сівозміні дисковою бороною з внесенням 8 т/га гною + N58P80K80.uk_UA
dc.identifier.citationВідтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку грунту і удобрення в зернопросапній сівозміні Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / О. Б. Панченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/3167
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectґрунт, сівозміна, обробіток, добрива, культури, родючість, гумус, продуктивність, ефективністьuk_UA
dc.titleВідтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку грунту і удобрення в зернопросапній сівозміні Правобережного Лісостепу Україниuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Panchenko O.B.pdf
Розмір:
554.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання