Дипілідіоз собак і котів (патогенез, діагностика, лікування)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено матеріали щодо епізоотичної ситуації з дипілідіозу собак і котів у Харкові та Харківській області. Досліджено сезонну динаміку дипілідіозу. Наведено клінічні ознаки у собак і котів за гострого спонтанного дипілідіозу; морфологічні, біохімічні зміни показників крові; патолого-анатомічні та гістоморфологічні зміни у трупів тварин. Розроблено сучасний метод зажиттєвої діагностики дипілідіозу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції до досягнення дипілідій статевозрілої стадії. Встановлено ефективність окремих схем лікування собак і котів за спонтанного дипілідіозу. Визначено ефективність профілактичних препаратів для захисту собак від нападу бліх. Запропоновано комплексний препарат Elitе zoo (ТОВ «Продукт», м. Харків)

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Veterinary Science, specialty 16.00.11 «Parasitology». National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The prevalence of Dipylidiosis in dogs from the Kharkiv region was evaluated, the seasonal dynamics of helminthosis was established. The features of clinical signs and changes in the blood morphology and blood chemistry value, as well as the pathoanatomical and histomorphological changes in dogs and cats with acute spontaneous Dipylidiosis were established. The modern method of life-long diagnosis of Dipylidiosis in dogs and cats before the sexual maturity of a tapeworm using the PCR was introduced. The response of certain therapeutic sequences of Dipylidiosis in dogs and cats, as well as the effectiveness of preventive measures was established. In treating the animals spontaneously infested by dipylidia, the use of specific drugs was proposed. The study has shown that the new combined medicinal product Elite zoo developed by «Product» LLC, Kharkiv, Ukraine, showed a pronounced insecticidal response against Ctenocephalides canis and may be recommended for the protection of muscular tissues in order to prevent syncope diseases

Ключові слова

дипілідіоз, собаки, коти, метод полімеразної ланцюгової реакції, клінічні ознаки, морфологічні, біохімічні показники крові, патологоанатомічні та гістоморфологічні зміни, схеми лікування

Бібліографічний опис

Дипілідіоз собак і котів (патогенез, діагностика, лікування): автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.11 "Паразитологія" / О.П. Лаптій ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с

Зібрання