Матеріали фізичної електроніки

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У посібнику викладено основи теорії твердого тіла та проаналізовані фізико-технічні особливості виготовлення і практичного застосування матеріалів - діелектриків, магнетиків, напівпровідників, металів та наноматеріалів в сучасній електронній техніці. Матеріал посібника розбито на 5 модулів: 1) основи теорії твердих тіл; 2) діелектрики та магнетики; 3) метали та напівпровідники; 4) наноматеріали та нанопристрої; 5) будова та синтез наноматеріалів. Він спрямований на докладне вивчення сучасних матеріалів електронної техніки та можливостей застосування для виготовлення елементів і компонентів електронних виробів. Для студентів технічних, технологічних та педагогічних вузів, що спеціалізуються в галузі комп’ютерних технологій та телекомунікацій, електронної техніки, автоматизації виробничих процесів, обробки інформації, конструювання та виробництво радіоелектронної апаратури. Посібник може бути використаний аспірантами та науковцями технічних та технологічних спеціальностей вузів.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

фізична електроніка, діелектрики, магнетики, наноматеріали, метали, напівпровідники

Бібліографічний опис

Бойко, Володимир Васильович. Матеріали фізичної електроніки : посібник / В. В. Бойко, К. Г. Лопатько. - К. : , 2021. - 575 с.