Технологія виробництва продукції рослинництва. (Розділ дисципліни « Технологія вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції)

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни «Технологія вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції» розділ « Технологія виробництва продукції рослинництва» для спеціальності 208- Агроінженерія та інших інженерних спеціальностей.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

рослинництво, технологія виробництва, продукція рослинництва, сільськогосподарська продукція, plant growing, production technology, crop production, agricultural products, Agrarprodukte, Pflanzenanbau, Produktionstechnologie, Pflanzenproduktion

Бібліографічний опис

Технологія виробництва продукції рослинництва. (Розділ дисципліни « Технологія вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції) : навчальний посібник / С. П. Танчик [та ін.]. - Видання друге, доповнене і перероблене. - К. : НУБіП України, 2023. - 268 с. - ISBN 978-617-8282-25-7