Оптимізація біотехнологічного процесу клонального мікророзмноження IN VITRO рослин роду MENTHA L

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія». Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, 2021. Оптимізовано біотехнологічний процес клонального мікророзмноження рослин сортів м’яти перцевої української селекції в культурі ізольованих тканин і органів з застосуванням хемотерапії in vitro, а також біометалів міді, кобальту і кремнію у наноформі. Встановлено біохімічний склад ефірної олії, маркерні компоненти, що визначають фармакологічну якість ефірної олії м'яти перцевої та м'яти довголистої. Достовірне збільшення виходу кондиційної розсади в середньому на 60 тисяч штук з 1 га, кількості ефірної олії, урожайності повітряно-сухої сировини в середньому на 338 кг/га, біомаси кореневищ від 0,35 до 7,02 т/га, облиствіння та інтенсивність ксилогенезу вказує на переваги клонального розмноження над традиційним вегетативним розмноженням

Опис

The dissertation for the candidate of agricultural sciences degree in specialty 03.00.20 – biotechnology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. Ukrainian selection peppermint plants breeds clonal microreproduction biotechnological process is optimised in isolated tissues and organs culture using in vitro chemotherapy, and also copper, cobalt and silicon biometals in nanoform. Essential oil biochemical composition, marker components, that determine peppermint and long-leaved mint essential oil pharmacological quality, have been established. Conditioned seedlings yield significant increase by 60 thousand pieces per 1 ha in average, essential oil amount, air-dried raw materials yield by 338 kg/ha in average, rhizome biomass from 0.35 to 7.02 t/ha, leaf coverage and xylogenesis intensity point to clonal reproduction advantages over traditional vegetative reproduction.

Ключові слова

м’ята перцева, in vitro, рослини-регенеранти, капілярна газова хроматографія, вторинні метаболіти, господарсько цінні показники

Бібліографічний опис

Оптимізація біотехнологічного процесу клонального мікророзмноження IN VITRO рослин роду MENTHA L. : автор. дис. ...кандидата с.-г. наук: 03.00.20 "Біотехнологія" (с.-г. науки) / Т.Є. Шкопинська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 24 с.

Зібрання