Оперативна хірургія. Ч. І

Анотація

Підручник призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також практикуючим лікарям ветеринарної медицини. У ньому привернута увага темам значення топографічної анатомії під час виконання оперативних втручань, учення про хірургічну операцію, методам фіксації тварин, знеболюванню, засобам патогенетичної терапії під час лікування тварин з хірургічними хворобами. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Оперативна хірургія». Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

оперативна хірургія, ветеринарія, ветеринарна медицина

Бібліографічний опис

Оперативна хірургія: підручник. Ч. І / В. П. Сухонос [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2021. - 492 с.