Європейська економічна інтеграція

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник «Європейська економічна інтеграція» складено у відповідності до робочої програми курсу. Висвітлюються теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції. Розглядаються питання становлення і функціонування Європейського Союзу в умовах сталого розвитку. Детально аналізуються: інституційна структура, бюджет, спільна аграрна, регіональна та екологічна політики ЄС. Особливу увагу приділено оцінці можливостей і загроз для національної економіки України після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. Для студентів вищих навчальних закладів. Також може бути корисний для викладачів, наукових працівників, аспірантів, керівників і спеціалістів підприємств, державних службовців та тих, хто цікавиться питаннями інтеграції економіки України до Європейського Союзу

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

міжнародні відносини, європейська інтеграція, економічна інтеграція

Бібліографічний опис

Європейська економічна інтеграція: навчальний посібник / С. М. Кваша, О. М. Файчук, О. В. Файчук. - К. : Видавничий центр НУБіП України , 2019. - 282 с.