Упралінський облік

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Управлінський облік». Акцентовано увагу на загальних положеннях організаційної складової та методики управлінського обліку. Окремий розділ присвячено особливостям управлінського обліку в підприємствах аграрного сектора економіки. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки. Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти, а також бухгалтерам-практикам, аудиторам і підприємцям.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

управлінський облік, методика, підприємства, аграрний сектор, економіка

Бібліографічний опис

Упралінський облік : навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 372 с. - ISBN 978-611-01-2052-4