Сучасні технології управління персоналом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Сучасні технології управління персоналом» для підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління персоналом» розкрито основні аспекти сучасних технологій управління персоналом. Матеріали навчального посібника сприятимуть формуванню у майбутніх менеджерів системного мислення, набуттю теоретичних знань, практичних навичок та умінь щодо використання сучасних технологій управління персоналом в організаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів і для всіх, хто цікавиться питаннями управління персоналом

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 28 жовтня 2020 р.)

Ключові слова

управління персоналом

Бібліографічний опис

Сучасні технології управління персоналом : навчальний посібник / Т. І. Балановська, М. В. Михайліченко, А. В. Троян. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 466 с.