Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Ч.1

Анотація

Підручник написано відповідно до навчальної програми курсу «Фізіологія та біохімія гідробіонтів» для студентів вищих навчальних закладів. У ньому викладено інформацію щодо особливостей діяльності різних функціональних систем організму риб (опорно-рухової, нервової, ендокринної, серцево-судинної, осморегуляторної, дихання, живлення і травлення, сенсорної, розмноження), а також розглянуто процеси обміну речовин та енергії у риб. Підручник призначений для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Водні біоресурси, Фізіологія гідробіонтів, Біохімія гідробіонтів, Гідробіонти

Бібліографічний опис

Фізіологія та біохімія гідробіонтів: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1 / М. Ю. Євтушенко [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2022. - 254 с.