Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП «КОМПРІНТ»
Анотація
У монографії авторами узагальнено наукові основи, проаналізовано сучасний стан та ефективність формування і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств в контексті світогосподарських тенденцій, а також обґрунтовано найбільш перспективні напрями його розвитку для забезпечення ефективного функціонування аграрних формувань в умовах мінливого ринкового середовища. Дане наукове видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців та керівників аграрної сфери.
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
біоенергетичний потенціал, ринковє господарювання, підприємство, економіка, ресурси, виробнича діяльность, біоенергетика
Бібліографічний опис
Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Мельниченко. - К. : ЦП «Компринт» , 2019. - 237 с.
Зібрання