Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «КОМПРІНТ»

Анотація

У монографії авторами узагальнено наукові основи, проаналізовано сучасний стан та ефективність формування і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств в контексті світогосподарських тенденцій, а також обґрунтовано найбільш перспективні напрями його розвитку для забезпечення ефективного функціонування аграрних формувань в умовах мінливого ринкового середовища. Дане наукове видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців та керівників аграрної сфери.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

біоенергетичний потенціал, ринковє господарювання, підприємство, економіка, ресурси, виробнича діяльность, біоенергетика

Бібліографічний опис

Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Мельниченко. - К. : ЦП «Компринт» , 2019. - 237 с.

Зібрання