Біофізика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Підручник присвячений сучасному стану практичної біофізики. Розглянуто основні положення, теорії та закони фізики, які дають можливість зрозуміти загальні закономірності явищ природи; висвітлено основні фізичні характеристики та особливості живих організмів; приділено увагу фізичним процесам, які становлять основу життєдіяльності людини, тварин, рослин та мікроорганізмів; наведено відомості про вплив фізичних факторів на живі організми та їх здатності сприймати ці фактори і, таким чином, взаємодіяти з навколишнім середовищем; надається розгляд сучасних фізичних методів та принципів дії приладів, що можуть зустрітися у практичній діяльності майбутнього спеціаліста під час дослідження живих організмів та систем. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Опис

Ключові слова

біофізика

Бібліографічний опис

Біофізика : підручник / Ю. І. Посудін. - К. : , 2016. - 451 с.