Виробництво екологічно безпечної яловичини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий центр НУБіП України
Анотація
У навчальному посібнику систематизовано найбільш важливі аспекти виробництва екологічно безпечної яловичини у м’ясному скотарстві з позицій обґрунтованих чітких критеріїв всесвітніх нормативних документів. Комплексно висвітлено широке коло його проблем відповідно до програми дисципліни. Охарактеризовано сутність новітніх технологій виробництва безпечної продукції м’ясного скотарства, основні напрямки її поліпшення та оцінювання якості. Наведено словник термінів і понять та список використаних джерел. Для використання у навчальному процесі у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціалізацією ―Спеціалізоване м’ясне скотарство‖ спеціальності 204 ―Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва‖.
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол за № 4 від 28 листопада 2018 р.)
Ключові слова
тваринництво, м’ясне скотарство
Бібліографічний опис
Виробництво екологічно безпечної яловичини : підручник / А. М. Угнівенко, Н. В. Кос. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 252 с.