Теорія і методика навчання : навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладені матеріали лекцій з методики навчання дисципліни. Розроблений навчально-методичний комплекс з дисципліни: курс лекцій (згідно з навчальною програмою), завдання для практичних робіт та самостійної роботи, запитання та тести-задачі для самоконтролю, тести для контролю знань студентів. Рекомендована література для самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник призначений для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів та бакалаврів спеціальності 035 «Філологія».

Опис

Рекомендовано вченою радою гуманітарно -педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України Протокол № 3 від 15.11. 2017р.

Ключові слова

педагогіка вищої школи

Бібліографічний опис

Теорія і методика навчання : навчально-методичний посібник / Н. С. Журавська. - К. : , 2017. - 817 с.