Професійне становлення молоді з орієнтацією на сільськогосподарські професії у середніх та вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Питання реформування освіти в Україні, зокрема перехід від загальноосвітніх шкіл до профільних, що надасть змогу учням обрати профіль, споріднений з їхніми інтересами, нахилами, здібностями, а це, в свою чергу, забезпечить більш свідомий вибір професії у недалекому майбутньому і покладе основу у підготовці висококваліфікованих фахівців сільськогосподарського напряму є одним із актуальних проблем сучасної освіти. У монографії розглядається проблема присвячена актуальній, недостатньо вивченій у вітчизняній педагогіці проблемі підготовки майбутніх фахівців сільського господарства, завдяки налагодженій системі профорієнтаційних послуг, що набуває особливої актуальності сьогодні, коли зважаючи на економічні, виробничі, технічні зв’язки з іншими країнами, роботодавець вимагає від фахівця певних якостей: комунікабельності, креативності мислення, творчого підходу до виконання певної трудової діяльності.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4 від 26.10.2016р.
Ключові слова
сільськогосподарські професії, заклади Великої Британії
Бібліографічний опис
Професійне становлення молоді з орієнтацією на сільськогосподарські професії у середніх та вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія / О. Г. Пономаренко, А. В. Найдьонова. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 492 с.
Зібрання