Іхтіологія

Анотація

У даному підручнику викладено основи систематики, таксономічного поділу, особливостей будови, способу життя, поширення та господарського значення груп і окремих видів рибоподібних та риб, розглянуто питання їх походження та еволюції, розкриті аспекти видоутворення біорізноманіття іхтіофауни водойм різного типу. Підручник призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. Він буде корисним для магістрів, аспірантів, викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів університетів, науковців науково- дослідних установ і працівників рибогосподарської галузі України.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національниого університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Іхтіологія

Бібліографічний опис

Іхтіологія (загальна і спеціальна) у двох томах : підручник для підготовки фахівців спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" у ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Том II. Іхтіологія (спеціальна) / П. Г. Шевченко [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ - плюс, 2022. - 670 с.