Теоретико-методичні аспекти профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії висвітлено теоретико-методичні аспекти проблеми профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Уточнено сутність та структуру поняття «профілактика шкідливих звичок в учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів». Визначено особливості профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів у позаурочній діяльності шкіл- інтернатів. Розроблено критерії, показники та рівні сформованості несприйнятливості учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до вживання психоактивних речовин. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. Монографія адресована студентам педагогічних спеціальностей, педагогічним працівникам інтернатних закладів, соціальним педагогам, науковцям, аспірантам.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 12 від 21 червня 2017 року)

Ключові слова

середня освіта

Бібліографічний опис

Теоретико-методичні аспекти профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів : монографія / Л. В. Канішевська, О. С. Лящук . - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 401 с.

Зібрання