Параценогонімоз прісноводних риб : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

У монографії вперше описано параценогонімоз прісноводних риб у акваторіях річок Південний Буг та Інгул Миколаївської області. Отримано нові дані щодо поширення трематоди Paracoenogonimus ovatus в основних промислових видів риб природних водойм. Досліджено, що за параценогонімозу ступінь екстенсивності інвазії та індексу насичення залежать від віку риби. Виявлено мікстінвазії у прісноводних риб в асоціації з іншими паразитами, зокрема, Dactylogirus spp., Diplozoon paradoxum, Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum cuticola, Triaenophorus nodulosus, Khawia sinensis, Bothriocephalus gowkongensis, Raphidascaris acus, Eustrongylides excisus, Argulus foliaceus, Ergasilus sieboldi, Pseudoechinorhynchus borealis. Встановлено морфологічні та біохімічні зміни у крові інвазованих риб. Виявлено патоморфологічні зміни у тканинах прісноводних риб, як наслідок механічного впливу церкаріїв Paracoenogonimus ovatus. Проаналізовано способи ексцистування з товстостінних капсул метацеркаріїв збудника параценогонімозу. Вперше запропоновано «Спосіб виділення метацеркаріїв трематоди Paracoenogonimus ovatus». Монографія є складовою частиною ініціативної теми «Діагностика та заходи боротьби з інвазійними хворобами тварин» (номер державної реєстрації 0112U00257431).

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 28 листопада 2018 р.)

Ключові слова

хвороби риб, хвороби

Бібліографічний опис

Параценогонімоз прісноводних риб : монографія / Н. М. Сорока, С. Л. Гончаров , І. Ю. Пашкевич. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 207 с.

Зібрання