Збірник завдань і вправ з фізики грунту

Анотація

Навчальний посібник містить положення фізики ґрунтів, пов’язані із експериментальними дослідженнями і розрахунками, основні типи задач і коментарі по їх розв’язку. Навчальний посібник з дисципліни «Фізика грунту» розроблений для студентів і аспірантів спеціальності 201 «Агрономія» , дозволяє вивчити основні положення фізики і меліорації ґрунтів, засвоїти практичні питання по гранулометрії ґрунтів, диференціальній пористості, питомій поверхні, балансу вологи і речовин, вологості і потенціалу грунтової вологи, вміти використовувати основні гідрофізичні функції для розрахунку переносу води в грунті. Задачі і приклади складені на підставі характерних питань, які виникають під час практичної роботи агронома. Матеріали посібника можуть слугувати основою для вивчення балансу речовин, моніторингових , екологічних і меліоративних досліджень та розрахунків

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 12 від 21 червня 2019 року

Ключові слова

фізика грунтів, грунтознавство, фізика

Бібліографічний опис

Збірник завдань і вправ з фізики грунту: навчальний посібник / С. Ю. Булигін, С. В. Вітвіцький. - К. : [б. и.], 2019. - 149 с.