Pest management in forests of Eastern Europe

Анотація
Навчальний посібник розкриває екологію шкідливих організмів лісових екосистем та причини порушення нормального стану лісів. Також розглянуто методи попередження виникнення та поширення, боротьби з шкідниками в лісі. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Pest management in forests of Eastern Europe». Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового господарства та лісозахисту.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України
Ключові слова
management, лісові екосистеми, стан лісів, лісова ентомологія, шкідники
Бібліографічний опис
Pest management in forests of Eastern Europe : навчальний посібник / уклад.: О.В. Токарєва, В.Л. Мєшкова, Н.В. Пузріна. - К. : , 2022. - 426 p.