Біржовий товарний ринок : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях викладені основні засади функціонування біржового товарного ринку. Подані шляхи розвитку вітчизняного біржового товарного ринку. Розглянуто види біржових угод та порядок їх укладання. Особливу увагу приділено біржовому ринку деривативів, сучасним технологіям біржової торгівлі та новітніх розрахунків. Відображено світові та вітчизняні досягнення у розвитку біржового ринку. Посібник підготовлено відповідно до кваліфікаційних характеристик та навчального плану спеціальності «Біржова діяльність». Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, а також фахівців, які працюють на біржовому ринку
Опис
Рекомендовано вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України як навчальний посібник у 2015р.
Ключові слова
біржовий ринок
Бібліографічний опис
Біржовий товарний ринок : навчальний посібник / М. О. Солодкий, В. О. Яворська. - 2-е видання. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 482 с. - ISBN 978-966-2719-66-6