Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами

Анотація

У навчальному посібнику викладено основи геоінформаційної технології, побудови земельно-інформаційних систем, їхнє технічне, інформаційне та програмне забезпечення. Розглянуто питання структури, системи управління й основних моделей баз і банків даних; порсторовий аналіз та моделювання; растровий, сітковий і векторний формати даних. Визначено шляхи застосування методів дистанційного зондування землі для інформаційного наповнення земельно-інформаційних систем. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, науковців, викладачів, фахівців землевпорядної служби.

Опис

Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищихнавчальних закладів.

Ключові слова

землекористування, землеустрій, земельні ресурси

Бібліографічний опис

Бутенко, Є.В. Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами : навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищих навчальних закладів / Є. В. Бутенко, І. М. Гора, В. П. Єршов ; ред. Д. С. Добряк. - К. : МВЦ «Медінформ», 2012. - 238 с. - ISBN 978-966-409-111-1