Біотехнологія а агросфері: Навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

В навчальному посібнику викладені теоретичні положення та найбільш поширені класичні сучасні модифіковані й уніфіковані методи і прийоми біотехнологічних робіт з культурними рослинами. Описані методи введення в культуру in vitro, мікроклонального розмноження, одержання калюсних культур, регенерації і адаптації in vivo рослин та технологічні генно-інженерні підходи. Наведені визначення і тлумачення найбільш вживаної термінології в біотехнології, дається огляд її історичного розвитку, а також використання стандартів у біотехнологічних дослідженнях. Для студентів вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей, наукових працівників, викладачів, аспірантів, які спеціалізуються в галузі екології, екобіотехнології, клітинної біології, генетики та фізіології рослин

Опис

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

біотехнологія, агросфера, рослини, генетична інженерія

Бібліографічний опис