Методичні вказівки до виконання вправ з навчальної дисципліни «Латинська мова» для студентів ОС Бакалавр спеціальності 201 «Агрономія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Метою вказівок є формування усіх складників латиномовної компетенції професійної компетентності майбутніх рослинників: знання, вміння, навички та особистісні якості (готовність до вузько-фахової письмової та усної комунікацій з використанням латино-грецької рослинницької номенклатури). Індуктивний метод полягає у виведенні фонетично-граматично-лексичних правил через виконання спеціально підібраних вправ під керівництвом викладача. Робота за вказівками передбачає парну та фронтальну форми засвоєння матеріалу. Рекомендації укладено відповідно до програми з дисципліни «Латинська мова» для студентів спеціальностей 201 «Агрономія». Вказівки можуть також рекомендуватися для спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету.

Ключові слова

латинська мова, Latin, Latein

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання вправ з навчальної дисципліни «Латинська мова» для студентів ОС Бакалавр спеціальності 201 «Агрономія» : методичні вказівки / В. А. Тимофєєв. - К. : НУБіП України, 2024. - 25 с.