Основи лісоексплуатації

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи лісоексплуатації». Наведено необхідні відомості про технологічні процеси та обладнання лісопромислових виробництв. Із ростом потреби в деревині особливого значення набуває її комплексне та раціональне використання что влечет удосконалення технології заготівлі та комплексної переробки деревини. Описано призначення, класифікацію, принцип роботи, будову, основних машинт та механізмів, які застосовуються для проведення лісозаготівель та переробки деревини як в Україні, так і за кордоном. Розраховано на співробітників наукових установ, аспірантів і студентів лісогосподарських факультетів вищих навчальних закладів, фахівців лісового господарства.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

лісове господарство, лісоексплуатація

Бібліографічний опис

Основи лісоексплуатації : навчальний посібник. . Ч. ІІ. Лісозаготівельні машини та знаряддя / В.М. Гриб, О.А. Грушанський, Б.О. Магура, С.Є. Сендонін. - К. : НУБіП України, 2021. - 288 с. - ISBN 978-617-7878-39-0