Агрофізика ґрунту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Фізичні властивості визначають напрямок майже всіх процесів, які відбуваються в ґрунті. Вони істотною мірою впливають на ріст і розвиток рослин. Більшість агротехнічних і меліоративних заходів у землеробстві застосовуються для тимчасового або тривалого поліпшення головним чином фізичних властивостей ґрунтів. Розробляючи агротехніку вирощування сільськогосподарських культур, до уваги беруть насамперед ці показники. Підручник з дисципліни «Агрофізика» розроблений для ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» , містить теоретичний матеріал з основних методів визначення найважливіших процесів і властивостей ґрунту, шляхів їх раціонального використання. Матеріали підручника спрямовані на формування знань про основні агрофізичні властивості ґрунту та вміння застосовувати ці знання для вирішення професійних завдань

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 12 від 20 листопада 2021 року

Ключові слова

Грунтознавство, Агрофізика ґрунту

Бібліографічний опис

Агрофізика ґрунту : підручник / С. Ю. Булигін, С. В. Вітвіцький. - К. : НУБіП України, 2021. - 472 с.