Комп'ютерна логіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

Дисципліна «Компютерна логіка» є однією з базових у системі підготовки бакалаврів за галуззю знань «Інформаційні технології» з спеціальностей «Компютерна інженерія» та «Компютерні науки». Пропонований навчальний посібник знайомить читача з методами подання чисел в інформаційних системах, алгоритмами виконання основних арифметичних і логічних операцій з числами в різних системах числення, основами математичної логіки, аналізу, синтезу цифрових операційних і управляючих автоматів. У навчальний посібнику викладено теоретичні й практичні аспекти проектування й застосування цифрових автоматів. На конкретних прикладах описано методику проектування логічних схем, зокрема для систем захисту інформації з обмеженим доступом. Навчальний посібник також буде корисний студентам, аспірантам які вивчають курси «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Архітектура інформаційних систем» спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі».

Опис

Ключові слова

комп'ютерна логіка, інформатика, інформаційні технології

Бібліографічний опис

Лахно, Валерій Анатолійович. Комп'ютерна логіка : навчальний посібник / В. А. Лахно, Д. Ю. Касаткін, Б. С. Гусєв. - К. : Компрінт, 2018. - 420 с.