Загальна екологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з навчаль-ної дисципліни «Загальна екологія»: аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи еволюційного вчення і прикладної екології. Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глиб-шому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практич-ного застосування. Буде корисним для студентів, що навчаються за екологічними, біологічними, технічними і лісотехнічними спеціальностями, а також для аспірантів, викладачів і всіх, небайдужих до актуальних питань екології і збереження довкілля

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 25.10.2017 р.)

Ключові слова

екологія

Бібліографічний опис

Загальна екологія : підручник / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов, А. М. Волох. - вид. 2-ге випр. і доп. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 352 с.