Enterocytes membranes of the small intestine at pathology and conditions of hibernation : монографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
У монографії представлено результати досліджень особливостей обміну cAMP, cGMP і простагландинів в ізольованому епітелії тонкого кишечнику великої рогатої худоби залежно від віку та при ентеропатології, а також описано закономірності змін ліпідної компоненти мембран ентероцитів за цієї патології (спонтанної та експериментальної) й переведенні тварин у стан штучного вуглекислотного гіпобіозу, що лежать в основі адаптаційної відповіді організму за дії екопатогенного чинника на рівні клітинних мембран. Для фахівців у галузі клінічної біохімії, клінічної діагностики, фізіології і патофізіології, терапії, морфології та фармакології, практичних лікарів ветеринарної медицини, а також для магістрантів, аспірантів і докторантів, науковців НДІ, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ветеринарного та біологічного профілю.
Опис
Рекомендована до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 24 жовтня 2018 р.)
Ключові слова
клінічна діагностика
Бібліографічний опис
Enterocytes membranes of the small intestine at pathology and conditions of hibernation : монографія / V. A. Tomchuk [et al.]. - К. : НУБіП України, 2018. - 170 p.
Зібрання