Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія

Анотація

У монографії за результатами проведеного дослідження викладено теоретичні, методологічні та практичні засади фінансового забезпечення аграрного сектору економіки України, визначено вплив структури фінансової системи на фінансове забезпечення аграрних формувань корпоративного сектору, визначено роль фінансових ресурсів у фінансовому забезпеченні розвитку аграрних формувань. Визначені основні проблемні аспекти фінансового забезпечення стійкого розвитку аграрних суб’єктів господарювання та розроблено пропозиції щодо гармонізації механізму фінансового забезпечення аграрних підприємств. Розкрито проблеми та перспективи організації та управління фінансовою безпекою аграрних суб’єктів господарювання. Запропоновано шляхи удосконалення корпоративної культури аграрних формувань в контексті фінансової безпеки. Розрахована на наукових працівників, аспірантів, фахівців і керівників аграрних підприємств, студентів магістерських програм економічних спеціальностей.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 29 серпня 2017 р.)

Ключові слова

фінанси

Бібліографічний опис

Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / Н. М. Давиденко [та ін.] ; За ред. Н. М. Давиденко. - К. : НУБіП України, 2017. - 456 с.

Зібрання