Меморіальні парки Києва : монографія

Анотація

У монографічній роботі узагальнено теоретичні положення та практичні аспекти формування та функціонування територій меморіальних парків м. Києва. Монографія містить науково обґрунтовані результати дослідження особливостей трансформації території меморіальних парків, які можуть бути підґрунтям для формування заходів, спрямованих на їх відновлення та раціональне використання відповідно до культурно- історичного значення та рівня збереженості. Отримані результати є пріоритетними в галузі садово-паркового господарства, ландшафтної архітектури та містобудування в цілому. Наукова монографія розрахована на широке коло читачів, включаючи фахівців з ландшафтної архітектури, містобудування, паркобудівництва та всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Києва та України загалом.

Опис

Затверджено і рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № від 2017 р.)

Ключові слова

меморіальні парки Києва

Бібліографічний опис

Меморіальні парки Києва : монографія / Н. О. Олексійченко [та ін.]. - Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. - 336 с. - ISBN 978- 617-604-111-5

Зібрання