Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та науково-дослідних інститутів НААН.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою НУБіП України

Ключові слова

техніка АПК, енергетика АПК, сільське господарство

Бібліографічний опис

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК / НУБіП України ; ред. кол. C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - 327 с.