Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та науково-дослідних інститутів НААН.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою НУБіП України

Ключові слова

техніка АПК, енергетика АПК, сільське господарство

Бібліографічний опис

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК / НУБіП України ; ред. кол. C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - 327 с.